Latest news

Mumbles

Cyflwynwch eich cais: GWR yn lansio’r Gronfa Gwella Cwsmeriaid a Chymunedau ddiweddaraf yng Nghymru

Gall prosiectau sy’n gysylltiedig â’r rheilffordd ac sy’n mynd i’r afael ag angen cymdeithasol bellach ymgeisio am gyllid gan Gronfa Gwella Cwsmeriaid a Chymunedau GWR.

Mumbles

Submit your bid: GWR launches latest Customer and Community Improvement Fund in Wales

Projects connected to the railway and which address an area of social need can now apply for a slice of Great Western Railway’s Customer and Community Improvement Fund.

Platform

Submit your bid: GWR launches latest Customer and Community Improvement Fund in London and the Thames Valley

Projects connected to the railway and which address an area of social need can now apply for a slice of Great Western Railway’s Customer and Community Improvement Fund.