Major events in Cardiff

Trenau Great Western Railway ychwanegol ar gyfer cyngherddau mawreddog dyddiau Mawrthyng Nghaerdydd

Bydd cwmni Great Western Railway yn darparu trenau ychwanegol ar gyfer dilynwyr cerddoriaeth sy’n mynd i gyfres o gyngherddau mawr yn Stadiwm Principality Caerdydd.

Bydd y cwmni trên yn darparu gwasanaethau ychwanegol er mwyn helpu pobl i fynd adref ar ôl cyngerdd Pink heno, cyngerdd Taylor Swift ddydd Mawrth nesaf, a chyngerdd Foo Fighters ar ddydd Mawrth 25 Mehefin.

Bydd GWR yn rhedeg 10 trên ychwanegol ar bob un o’r nosweithiau hyn, gan ddarparu mwy na 15,000 o seddi ychwanegol.

Fodd bynnag, disgwylir i drenau fod yn brysur iawn, gyda miloedd o bobl yn cerdded o’r Stadiwm Principality i orsaf Caerdydd Canolog, sydd heb fod ymhell, ar ôl y cyngherddau.

Ar noson pob cyngerdd, bydd cyfanswm o bum gwasanaeth yn rhedeg i Abertawe o 2252 ymlaen, a 11 o wasanaethau i Gasnewydd o 2230, gan deithio ymlaen at Bristol Temple Meads, Bristol Parkway a Swindon.

TfW queue map

Gan ailadrodd y system ciwio oedd ar waith ar gyfer cyngerdd Bruce Springsteen yn ddiweddar, gofynnir i bobl sy’n teithio i Gasnewydd giwio ar y sgwâr o flaen gorsaf Caerdydd Canolog, yn hytrach nag ym maes parcio Glan yr afon.

Dywedodd Richard Rowland, Cyfarwyddwr Gweithrediadau GWR: 

“Mae Stadiwm Principality yn disgwyl bron 50,000 o bobl i fynychu pob un o’r cyngherddau hyn yn ystod yr wythnosau nesaf, a bydd llawer ohonynt yn dewis cymryd mantais o hwylustod teithio ar drên.

“Mae diogelwch ein cwsmeriaid o’r pwys mwyaf ac rydym yn gwneud ein gorau i helpu trwy ddarparu trenau ychwanegol ochr yn ochr â gwasanaethau ein hamserlen arferol.

“Mae digwyddiadau blaenorol o’r un maint wedi dangos bod ein trenau’n brysur iawn, a bydd angen i bobl giwio tu allan i’r orsaf i fynd ar y trenau’n ddiogel.

“Rydym yn annog i bawb sy’n defnyddio’r gwasanaethau hyn wirio eu hamserau a chysylltiadau teithio yn  gwr.com/check ac i ganiatáu amser digonol i gwblhau eich taith adref.”

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn darparu seddi ychwanegol lle bo’n bosibl ar lwybrau i/o Gaerdydd ar ddydd Mawrth 11 Mehefin. Disgwylir i’r trenau fod yn brysur iawn, felly dylech ganiatáu digon o amser ar gyfer eich taith.

Bydd y ciwiau ar gyfer gwasanaethau’r Cymoedd tu ôl i’r orsaf. Bydd gorsaf Caerdydd Heol y Frenhines yn cau i deithwyr am 2130, heblaw am fynediad hygyrch a’r rhai a hoffai deithio i Fae Caerdydd. Byddwn yn cynnal gwiriadau refeniw trwy’r dydd yng Nghaerdydd.

Mae drysau Stadiwm Principality yn agor am 1700 ar gyfer cyngherddau Pink a Taylor Swift, ac am 1900 ar gyfer Foo Fighters. Disgwylir i’r tri chyngerdd orffen tua 2200.

Contact Information

John Carter

Media and Communications Manager

Great Western Railway

0845 410 4444

John.Carter1@gwr.com